Регистрација на гаранција за гума

Нашата Гаранцијата за Гума е бесплатен бенефит за клиентите. За две години Гаранцијата ќе му обезбеди на клиентот бесплатно нова, соодветна гума ако оригиналната гума на клиентот претрпи случајно оштетување.

Гаранцијата важи само за Гумите купени меѓу 01.01.2021 и 31.12.2021 на територијата на Македонија од овластен дилер на Nokian Tyres.

ЗАБЕЛЕШКА: *Задолжителните полиња треба да бидат информации за корисникот. **Потребен е или телефонски број или адреса за е-пошта на корисникот.
Број на мобилен телефон ја олеснува обработката на случај со гаранција.
Ке добиете потврда преку е-пошта.
Ги прифаќам Условите на услугата. Прочитајте ги Условите за услугата