ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΡΑΜΙΔΙΟΥ NOKIAN TYRES

Όροι και περιορισμοί της Εγγύησης Αραμιδίου Nokian Tyres

1. Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της εγγύησης πρέπει να αποδειχθεί με επίδειξη του πρωτοτύπου της απόδειξης αγοράς του ελαστικού αραμιδίου μεταξύ 01/01/2022 και 31/12/2022, και του email επιβεβαίωσης της Εγγύησης Αραμιδίου Nokian Tyres ή του πρωτοτύπου της Κάρτας Αραμιδίου Nokian Tyres.

Η εγγύηση Aramid ισχύει για ένα ελάχιστο βάθος πέλματος 4 χιλιοστών ή για 1 έτος απο την ημερομηνία αγοράς του ελαστικού, ότι έρθει πρώτο, και ισχύει μόνο για το όχημα στο οποίο τοποθετήθηκαν πρώτη φορά τα ελαστικά.

Η εγγύηση Aramid ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία πρωτοεκδόθηκε, ήτοι ο πελάτης έχει δικαίωμα να παραδώσει το κατεστραμμένο ελαστικό Aramid σε οποιονδήποτε έμπορο λιανικής ελαστικών Aramid στη χώρα αγοράς του ελαστικού Aramid.

2. Τοποθέτηση, συντήρηση και χρήση

Το ελαστικό Aramid είναι σωστά τοποθετημένο σε μια ζάντα που πληροί τα πρότυπα ETRTO/STRO

Το ελαστικό Aramid δεν έχει υπερφορτωθεί και έχει φουσκώσει σύμφωνα με την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή πίεση.

3. Χρήση ελαστικού

Το ελαστικό έχει χρησιμοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες. Χρήση σε μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε οχήματα έκτακτης ανάγκης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια χρήση δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση.

4. Βανδαλισμός, άμεση ζημία και έμμεση ζημία

Η εγγύηση δεν καλύπτει βανδαλισμό και κλοπή. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπασμένες ζάντες ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημιά.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο ζημιές στα πλευρικά τοιχώματα, όχι ζημιές στο πέλμα του ελαστικού Aramid.

5. Νόμιμα δικαιώματα πελάτη

Στις παρούσες προϋποθέσεις δεν υπάρχει στοιχείο που να περιορίζει τα νομικά δικαιώματα του πελάτη.

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΡΑΜΙΔΙΟΥ