ГАРАНЦИЈА ЗА ГУМА

УСЛОВИ И ОГРАНИЧУВАЊА НА ГАРАНЦИЈАТА ЗА ГУМА

Гаранција за гума – 2 години заштита во случај на случајно оштетување

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Оваа гаранција ја обезбедува Nokian Tyres s.r.o. (компанија со ограничена одговорност), со седиште во Прага 4, V Parku 2336/22, поштенски код 14800, Република Чешка, идентификациски број: 457 94 375, регистрирана во регистарот на компании што го држи општинскиот суд во Прага, Досие C, додаток бр. 11311 преку своите трговци кои учествуваат во програмата ГАРАНЦИЈА ЗА ГУМА за гумите на брендот Nokian Tyres произведени од Nokian Renkaat Oyj.

2.Гаранцијата се однесува само на следниве гуми: Nokian Tyres iLine, Nokian Tyres Wetproof, Nokian Tyres Wetproof SUV, Nokian Tyres Powerproof, Nokian Tyres Powerproof SUV, Nokian Tyres Rotiiva AT, Nokian Tyres Rotiiva AT Plus, Nokian Tyres Outpost AT, Nokian Tyres cLine Van, Nokian Tyres cLine Cargo, Nokian Tyres Seasonproof, Nokian Tyres Seasonproof SUV, Nokian Tyres Seasonproof C, Nokian Tyres Weatherproof, Nokian Tyres WR D4, Nokian Tyres Snowproof, Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof C, Nokian Tyres WR SUV 4, Nokian Tyres WR SUV 3, Nokian Tyres Hakkapeliitta LT3.

Гаранцијата важи само за Гумите купени меѓу 01.01.2023 и 31.12.2023 на територијата на Македонија од овластен дилер на Nokian Tyres.

3. Гаранцијата ги покрива штетите на Гумата од несреќата - ако гума што е соодветно употребувана и правилно инсталирана е случајно оштетена при нормална употреба (видете „Услови и ограничувања“). На клиентот ќе му се обезбеди нов, соодветен производ бесплатно од кој било дилер на Nokian Tyres кој учествува во програмата за гаранции.

4. Списокот на овластени трговци на мало кои учествуваат во програмата за Гаранција за Гума т.е. трговците на мало, со кои е можно да се примени Гаранцијата, може да се најде на следната веб-страница ТУКА.

УСЛОВИ И ОГРАНИЧУВАЊА НА ГАРАНЦИЈАТА

Гаранцијата ги има следните услови:

 • Клиентот купува пакет Гуми од минимум две гуми.
 • Гумата е правилно поставена на бандажот што се придржува кон стандардите ETRTO (т.е. спецификации од меѓународен интерес издадени од Европската Техничка Организација за гуми и бандажи; стандардите може да се најдат на www.etrto.org или на STRO стандардите (т.е. применливи меѓународни стандарди кои се совпаѓаат со специфичните нордиски барања издадени од Скандинавската Организација за гуми и бандажи ; стандардите може да се најдат на www.stronordic.com.
 • Гумата не е преоптоварена и е надуена до препорачаниот притисок на производителот.
 • Гумата е користена во нормални услови. Моторспорт, употреба во возила за итни случаи или каква било употреба што може да се спореди со овие не е опфатена со Гаранцијата.
 • Гаранцијата треба да биде регистрирана на веб страницата на Nokian Tyres www.nokiantyres.com/consumer-promises/nokian-tyres-tire-guarantee во рок од 14 дена од денот на купувањето.
 • Валидноста на гаранцијата важи од следниот ден по регистрацијата.
 • Валидноста на Гаранцијата мора да се докаже со прикажување (а) на оригиналната сметка која го потврдува купувањето на Гумата помеѓу 01.01.2023 и 31.12.2023 и (б) е -поштата за потврда на регистрација на гаранцијата за гуми на Nokian Tyres.

Гаранцијата ги има следниве ограничувања:

 • Гаранцијата престанува да важи ако длабочина на шарата е помала од четири (4) милиметри и поминале две (2) години од датумот на купување. Без оглед кој од овие услови е прв исполнет гаранцијата важи само за возилото на кое што Гумите биле првично инсталирани.
 • Гаранцијата важи само во земјата каде што е издадена.
 • Гаранцијата не опфаќа вандализам и кражба.
 • Гаранцијата не ги опфаќа скршените бандажи или каква било друга директна или индиректна штета.
 • Гаранцијата не ги опфаќа дефектите на Гумите предизвикани од дефект на возилото, погрешна употреба или закрпени гуми.
 • Гумата избрана за замена мора да биде со иста големина (или барем за истото возило или иста големина на бандаж) како и онаа што е оштетена.
 • Гумата избрана за замена мора да биде за истата сезона како и гумата што е оштетена.
 • Секоја купена гума може да се замени само еднаш (1) за време на периодот на важење на гаранцијата.

Регистрација на гаранција за гума